Η Make Roads Safe Hellas συμμετέχει στην 3η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια στη Στοκχόλμη, Σουηδία 19-20 Φεβρουαρίου 2020. Υποστηρίζει την τεκμηρίωση των θέσεων της EASST κατά τις παρουσιάσεις στα parallel sessions “Enhancing Post-Crash Response” και “Protecting Children and Adolescents”.