Στελέχη της Make Roads Safe Hellas συμμετέχουν σε διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων της EASST και της EBRD για την αναβάθμιση της ασφάλειας των εταιρειών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων στην Τιφλίδα της Γεωργίας.