Δύο (2) στελέχη της Make Roads Safe Hellas πιστοποιούνται από την iRAP για την υλοποίηση προγραμμάτων “Star Rating for Schools – SR4S”.