Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργάνωσαν το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» με κεντρικό θέμα: «Μεταφορές 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη» το οποίο διεξήχθει στην Αθήνα, στις 24 με 25 Οκτωβρίου 2019.

Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transport Research – ICTR) αποτελεί εδώ και δεκαεπτά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στη διοίκηση καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Στόχοι του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

Η Make Roads Safe Hellas συμμετείχε στο συνέδριο με επιστημονική εργασία που υλοποίησε σε συνεργασία με τους κ.κ. Δ. Νικολάου, Γ. Γιαννή και Κ. Φολλά από το ΕΜΠ με τίτλο «Tourism and Road Accidents in Greece».

Την εργασία μπορείτε να βρείτε διαθέσιμη εδώ.

Την παρουσίαση που συνόδευσε την ομιλία εδώ.