Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ετήσιας τακτικής συνέλευσης της Make Roads Safe Hellas. Οι εταίροι και τα μέλη του Οργανισμού συμφώνησαν στους βασικούς άξονες της στρατηγικής και τις προτεραιότητες των δράσεων για το επόμενο έτος.