Το Πρόγραμμα “Star Rating for Schools – SR4S” αναπτύχθηκε και υλοποιείται από τo International Road Assessment Program (iRAP) και τα μέλη του. Προβλέπει την εφαρμογή ενός πλαισίου (α) αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας των παιδιών γύρω από τα σχολεία και (β) σχεδιασμού αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών δράσεων βελτίωσης.

Star Rating for Schools – SR4S

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας γύρω από τα σχολεία λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των οδών και του οδικού περιβάλλοντος, τις υποδομές για την εξυπηρέτηση της προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, τη σήμανση, τον κυκλοφοριακό φόρτο και τις τοπικές συνθήκες, τα μοτίβα συμπεριφοράς οδηγών και πεζών, την ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, τον βαθμό αστυνόμευσης και επιβολής του Κώδικα Κυκλοφορίας κ.α.

Εν τέλει, προτείνει για διαβούλευση με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους τοπικούς φορείς ένα κατάλληλο πλάνο δράσεων βελτίωσης με στόχο:

  • Τη μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στους δρόμους γύρω από τα σχολεία,
  • Τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας σε σημεία όπου τα παιδιά διασχίζουν κάθετα τις οδούς (π.χ. διαβάσεις ή άλλα σημεία προτίμησης)
  • Την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των παιδιών να χρησιμοποιούν ασφαλείς διαδρομές και συμπεριφορές κατά τη μετάβαση και αποχώρηση από το σχολείο,
  • Τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις σχολικές πύλες ιδιαίτερα κατά την προσέλευση και αποχώρηση,
  • Την ευαισθητοποίηση των γονέων και των παιδιών για την αύξηση της χρήσης ζωνών ασφαλείας, παιδικών καθισμάτων και κράνους.

Η Make Roads Safe Hellas και το πιστοποιημένο από την iRAP επιστημονικό προσωπικό της μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ασφάλεια στα σχολεία. Επικοινωνήστε μαζί μας.