Ταυτότητα

H Make Roads Safe Hellas είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ιδρύθηκε με στόχο την υποστήριξη, σε εθνικό επίπεδο, της παγκόσμιας εκστρατείας Make Roads Safe της FIA Foundation. Η εκστρατεία οδήγησε τελικά στην υιοθέτηση και προώθηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη «Δεκαετία Δράσης 2011 – 2020 για την Οδική Ασφάλεια».

Από τότε η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν επιστημονικό και κοινωνικό φορέα με διεθνή αναγνώριση και η δράση του υποστηρίζεται από οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας στον χώρο της Οδικής Ασφάλειας.

Αποστολή της Make Roads Safe Hellas είναι:

  • η μελέτη, τεκμηρίωση και προώθηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα,
  • η παραγωγή και διάδοση επιστημονικών, τεχνολογικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο πεδίο της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών,
  • η ευρύτερη αναγνώριση της ανάγκης για ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων της οδικής ασφάλειας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο της χώρας και εν γένει το κοινωνικό σύνολο.

Εταιρική δομή

Η Make Roads Safe Hellas διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο, επαγγελματική εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια και τις Βιώσιμες Μεταφορές.

Το έργο της Make Roads Safe Hellas υποστηρίζουν οι Επιστημονικές Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από εγγεγραμμένα μέλη της εταιρείας και έχουν την ευθύνη επεξεργασίας εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με την Οδική Ασφάλεια. Έχουν θεσπιστεί οι εξής Επιστημονικές Επιτροπές:

  • Εκπαιδευτικών θεμάτων
  • Υγείας & Οδικής Ασφάλειας
  • Ανάλυσης Δεδομένων Οδικής Ασφάλειας
  • Οδικής Ασφάλειας σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
  • Βιώσιμης Ανάπτυξης Μεταφορών

Συνεργάτες και Υποστηρικτές

Συνεργάτες
Μέλη
Υποστηρικτής