Βασικός πυλώνας δράσης της Make Roads Safe Hellas είναι η μελέτη και τεκμηρίωση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.

Το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες μας υποστηρίζουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υλοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνών στους τομείς της:

 • θεσμικής οργάνωσης για την οδική ασφάλεια,
 • συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια,
 • ασφάλειας οδικών υποδομών,
 • ασφάλειας οχημάτων,
 • ασφάλειας και αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών,
 • εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια,
 • ικανότητας και συμπεριφοράς οδήγησης,
 • επιβολής κυκλοφοριακού δικαίου,
 • περίθαλψης μετά το ατύχημα.

Πρόσφατη Δραστηριότητα

 • Εθνική μελέτη: Οδική Ασφάλεια και διεθνής τουρισμός.
 • Μελέτες αξιολόγησης οδικής ασφάλειας σε 14 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
 • Συμμετοχή σε διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων της EASST και της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) για την αναβάθμιση της ασφάλειας των εταιρειών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
 • Υποστήριξη του Οργανισμού Partnership for Road Safety στη Γεωργία για τη διερεύνηση της οδικής ασφάλειας στη χώρα, σε σχέση με τον διεθνή εισερχόμενο τουρισμό.
 • Υποστήριξη του Οργανισμού Υoung Generation of Tajikistan για την υλοποίηση ερευνών (surveys) για την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές σε 17 επαρχιακές περιοχές της χώρας.
 • Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση παιδικού καθίσματος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Poster

Ενημερωθείτε επίσης για...

Το Πρόγραμμα “Star Rating for Schools – SR4S” που υλοπoιούμε σε συνεργασία με την iRAP.

Αξιολόγηση του οδικού περιβάλλοντος του σχολείου και ανάπτυξη πλάνου μετριασμού του κινδύνου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους τοπικούς φορείς.

Τα Προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων που αναπτύσσουμε για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε εταιρικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα οδικής αξιολόγησης που υλοποιούμε σε συνεργασία με τη EuroRAP για την αναβάθμιση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Τις μελέτες για την Οδική Ασφάλεια σε σχέση με τον Διεθνή Τουρισμό, που αναλύουν την έκταση του προβλήματος σε τακτική βάση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.