Η Make Roads Safe Hellas ανακοίνωσε το 2019 την πρώτη Εθνική Μελέτη για την Οδική Ασφάλεια και τον Διεθνή Τουρισμό στην Ελλάδα.

Τη μελέτη εκπόνησε σε συνεργασία με 3 ελληνικά Πανεπιστήμια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το εγχείρημα υποστήριξαν η Eastern Alliance for Safe and Sustainable (EASST) και το Ίδρυμα της FIA (FIA Foundation).

Στόχος της μελέτης ήταν:

(α) να διερευνήσει την επίδραση του εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού στην οδική ασφάλεια,

(β) να καταγράψει και να αναλύσει την αντίληψη των διεθνών τουριστών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και να εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο αυτή επηρεάζει τη γενική εικόνα/αξία της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας και

(γ) να επισημάνει ανάγκες και πιθανούς τομείς βελτίωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και προτάσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Χώρας, ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Υπόβαθρο της έρευνας

Επιστημονικές έρευνες σχετικά με τον Διεθνή Τουρισμό και την Οδική Ασφάλεια επισημαίνουν ότι:

 • Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου και τραυματισμού για τουρίστες και επαγγελματίες ταξιδιώτες παγκοσμίως.
 • Οι κίνδυνοι οδικής κυκλοφορίας απειλούν την υγεία των ταξιδιωτών πολύ περισσότερο από επιδημίες ή κινδύνους προσωπικής ασφάλειας.
 • Οι διεθνείς ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα στις χώρες ταξιδιού τους από ότι οι μόνιμοι κάτοικοι.
 • Η εμπλοκή αναβατών μηχανοκίνητων δίκυκλων σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα είναι πολύ υψηλή.
 • Η πληροφόρηση των τουριστών για ζητήματα σχετικά την οδική ασφάλεια στον τόπο προορισμού είναι συχνά ανεπαρκής, ανεπίσημη και μη έγκυρη.
 • Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα, τους θανάτους και τραυματισμούς διεθνών τουριστών είναι συνήθως ελλιπώς οργανωμένη.
 • Η υποστήριξη των διεθνών τουριστών και των οικείων τους μετά το ατύχημα είναι αρκετά συχνά προβληματική.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Η Ελλάδα έχει δικαίως κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στην προτίμηση των διεθνών τουριστών.

 • Συγκαταλέγεται στις 10 μεγαλύτερες δυνάμεις σε αφίξεις διεθνών τουριστών.
 • Περί τα 30 εκ. τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα το 2018 (3πλάσιο του μόνιμου πληθυσμού).
 • Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει περίπου το 20% του ΑΕΠ.
 • Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα στην παγκόσμια αγορά αυξάνει.

Η Ελλάδα κατέχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις στην οδική ασφάλεια στην ΕΕ28.

 • Οι επιδόσεις της Ελλάδας σημείωσαν εντυπωσιακή βελτίωση από το 2010 (-41%). Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομ. κατοίκων παραμένει πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και άλλες χώρες που ανταγωνίζεται στον τομέα του τουρισμού.
 • Εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων μοτοσικλετιστών αναλογικά με τον πληθυσμό της στην ΕΕ, με 24,8 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, το 2015. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 9,2. Εμφανίζει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό θανόντων επιβατών σε μοτοσυκλέτες.

Η σχέση του Διεθνούς Τουρισμού με την Οδική Ασφάλεια

Έρευνα που εκπονήθηκε, στο πλαίσιο της μελέτης, από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, επισημαίνει ότι:

 • Τα τροχαία ατυχήματα και τα θύματα τους αυξάνουν στη Χώρα κατά την τουριστική περίοδο.
 • Στις τουριστικές περιοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων είναι αναβάτες μηχανοκίνητων δίκυκλων (PTW).
 • Στις τουριστικές περιοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα αφορά νέους.
 • Δεν αποδεικνύεται επίδραση του φύλου στα τροχαία ατυχήματα διεθνών τουριστών.
 • Οι διεθνείς τουρίστες έχουν 25% μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν τροχαίο ατύχημα σε σχέση με τους Έλληνες ή τους αλλοδαπούς μετανάστες.
 • Οι διεθνείς τουρίστες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα στις μη τουριστικές περιοχές.

Η αντίληψη των τουριστών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της μελέτης διενεργήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων, με στόχο να καταγράψει την αντίληψη των διεθνών τουριστών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και επίσης να εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο αυτή επηρεάζει τη γενική εικόνα/αξία της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας.

Το δείγμα συμπεριέλαβε 1.349 συνεντεύξεις διεθνών τουριστών στα διεθνή αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Χανίων κατά την αναχώρηση τους. Η έρευνα εξέτασε την αντίληψή τους στις ακόλουθες 5 διαστάσεις:

 • Προσωπική ευθύνη και υπεύθυνη συμπεριφορά οδήγησης
 • Ασφάλεια οδικών υποδομών
 • Συμπεριφορά οδήγησης των άλλων οδηγών
 • Εμπειρία κρίσιμων περιστατικών ασφάλειας
 • Συνολική επίδραση της οδικής ασφάλειας στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

 • Λιγότεροι από τους μισούς (46%) εκ των ερωτηθέντων τουριστών δήλωσαν ότι έψαξαν ή έλαβαν οποιουδήποτε είδους πληροφόρηση για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πληροφόρηση προήλθε από ανεπίσημες πηγές και όχι από κάποια έγκυρο ή θεσμικό φορέα.
 • Ένα σημαντικό ποσοστό 17% (κυρίως οδηγοί) θεώρησε ότι ενεπλάκη σε περιστατικό απειλητικό για την ασφάλειά του, χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία ή το φύλλο.
 • Οι ερωτηθέντες έδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία για τις επικίνδυνες προσπεράσεις, τη μη κίνηση των οχημάτων εντός των λωρίδων κυκλοφορίας και τον μη σεβασμό σημάτων/προτεραιότητας από άλλους οδηγούς. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προκαλούν μικρότερη ανησυχία πλην όμως καταγράφηκαν στο 25% των περιπτώσεων.
34534
 • Το 41% των τουριστών δήλωσε ότι ένιωσε περισσότερο ελεύθερος να μην σεβαστεί πλήρως τον ΚΟΚ κατά το ταξίδι του στην Ελλάδα.
 • Το 25% των νέων κάτω από 25 δήλωσαν ότι οδήγησαν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα.
 • Το 42% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι η παρουσία της τροχαίας ήταν ανεπαρκής. Το ποσοστό είναι σημαντικά μεγαλύτερο (54%) στην ηλικιακή ομάδα των νέων (κάτω από 25).
 • Το 43% των οδηγών θεώρησε ότι οι οδικές υποδομές δεν είναι επαρκώς ασφαλείς. Το 56% των τουριστών θεώρησε ότι οι υποδομές για τους πεζούς δεν είναι ασφαλείς.
675654
 • Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (64%) θεώρησε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για άτομα με δυσκολία στην κίνηση (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, γονείς με καροτσάκι) να μετακινηθούν με ευκολία στην Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερα προβληματική είναι επίσης η μετακίνηση τους με τα ΜΜΜ.
445

Αναφορικά με την επίπτωση της οδικής ασφάλειας στη συνολική ταξιδιωτική τους εμπειρία:

 • Η πλειονότητα (60%) των ερωτηθέντων δήλωσε απογοητευμένη από τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στη Χώρα. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της Ελλάδα ως ασφαλή τουριστικό προορισμό.
54654
 • Το 84% εξέφρασε ανησυχία για την φιλικότητα της Χώρας σε άτομα με δυσκολίες στην κίνηση.

Δείτε την περιληπτική έκθεση εδώ.

Δείτε την πλήρη έκθεση εδώ.