Σκοπός της Make Roads Safe Hellas αποτελεί η ευρύτερη αναγνώριση της ανάγκης για ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων της οδικής ασφάλειας από τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο της χώρας και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε αυτόνομα σε εθνικό επίπεδο ή συμμετέχουμε σε παγκόσμιες/ ευρείας κλίμακας εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

Τέτοιες καμπάνιες επίσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς ως δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Xρήση παιδικού καθίσματος

Η χρήση μέσων συγκράτησης και προστασίας, κατάλληλων για την ηλικία, το βάρος και το ύψος του παιδιού μέχρι την ηλικία των 12 ετών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόλα αυτά, στην πράξη οι σχετικές διατάξεις συχνά δεν τηρούνται, κυρίως λόγω του χαμηλού βαθμού κατανόησης των κινδύνων από τους γονείς/ φροντιστές, της περιορισμένης/ ελλιπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του προβλήματος από την πολιτεία – εμπλεκόμενους φορείς, ΜΜΕ και της ανεπάρκειας του συστήματος ελέγχων και επιβολής προστίμων

Η Make Roads Safe Hellas υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τη χρήση παιδικού καθίσματος.

Χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας

Η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων μοτοσικλετιστών αναλογικά με τον πληθυσμό της στην ΕΕ. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι στη χώρα παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό χρήσης κράνους.

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης των οδηγών για τη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας αποτελούν συνεχώς προτεραιότητα της Make Roads Safe Hellas.

Πρόσφατη Δραστηριότητα

  • Συμμετοχή στη Διεθνή ηλεκτρονική εκστρατεία ενημέρωσης της EASST για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικού καθίσματος. Η δράση στον πρώτο κιόλας μήνα έφτασε τους 300.000 παραλήπτες σε 15 χώρες.
  • Συνεργασία με την ΒΜW Group Hellas για την αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου στους πελάτες της σχετικά με την ορθή χρήση παιδικού καθίσματος.
  • Εκστρατεία για τη χρήση κράνους στην Κρήτη.
  • Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σχετικά με τη χρήση μέσων συγκράτησης και προστασίας παιδιών στο αυτοκίνητο.
Poster