Για πέντε και πλέον έτη η Make Roads Safe Hellas προσφέρει δωρεάν σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ένα σημαντικό εφόδιο για την ασφάλειά τους στον δρόμο – το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας EASST.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στους χώρους των σχολείων από συνεργάτες της Make Roads Safe Hellas ή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και είναι προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ικανότητες και ανάγκες των ηλικιών (α) κάτω των 6 ετών, (β) 6 – 12 ετών και (γ) 12 – 14 ετών.

Προσφέρεται επίσης στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ομαδικών επισκέψεων.

Περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βοηθούν τα παιδιά να:

  • Κατανοήσουν την κυκλοφορία και τους σχετικούς κινδύνους,
  • Υιοθετήσουν ασφαλή συμπεριφορά ως χρήστες των οδών (πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες οχημάτων),
  • Γνωρίζουν πώς θα μπορούν να κάνουν τις σωστές επιλογές για να αποφύγουν ένα ατύχημα των ίδιων ή άλλων.

Γιατί χρειάζεται να διδάξουμε την Οδική Ασφάλεια στα παιδιά;

Τα παιδιά είναι οι πιο ευπαθείς χρήστες των οδών διότι:

  • Οι οδηγοί οχημάτων δεν μπορούν εύκολα να τα εντοπίσουν σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες ώστε να τα προστατέψουν. Είναι μικρόσωμα και πολλές φορές υιοθετούν απρόβλεπτη συμπεριφορά (π.χ. γρήγορη διάσχιση οδού ανάμεσα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα)
  • Δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων κυκλοφορίας και δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια απειλή
  • Η σωματική τους ανάπτυξη δεν είναι ολοκληρωμένη και έχουν μικρότερη φυσική αντοχή από τους ενήλικες.

Τα παιδιά πολλές φορές γίνονται αποδέκτες εσφαλμένων μηνυμάτων και συμβουλών από ενήλικες που υπονομεύουν αντί να προασπίζουν την ασφάλειά τους (π.χ. η οδηγία «…θα πρέπει να διασχίζεις τον δρόμο γρήγορα» μπορεί να επιφέρει τελικά αιφνιδιασμό σε διερχόμενους οδηγούς που δεν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη των παιδιών).

Η εκπαίδευση με χρήση προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για την ηλικία τους και επιστημονικά έγκυρα μπορεί τους προσφέρει τη βάση για να αναπτύξουν μοτίβα συμπεριφοράς ικανά να προασπίσουν τη ζωή τους.

Ως εκπαιδευτικός, μπορείτε και εσείς να υλοποιήσετε το Πρόγραμμα στο σχολείο σας. Μάθετε πώς! Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρόσφατες επισκέψεις σε σχολεία