Στις 29 Μαρτίου 2016, η Make Safe Roads Hellas και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων πραγματοποίησαν με επιτυχία ανοιχτή δι-επιστημονική/δι-επαγγελματική συζήτηση με θέμα «Οδική ασφάλεια και Τουρισμός – Ασφαλή ταξίδια στην Πελοπόννησο».

Εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας οδικής υποδομής (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ), της ξενοδοχίας (ΞΕΕ, Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας, ΤΕΜΕΣ ΑΕ – Costa Navarino), της ανάπτυξης και προβολής πολιτιστικών και άλλων εναλλακτικών διαδρομών (Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, Βένικος Περιηγήσεις ΕΠΕ – Σύνδεσμος Οινοποιών Νεμέας), Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και κοινοτήτων (ΕΜΠ και Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας & Έρευνας), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του ΕΣΥΔ/ΕΛΟΤ, επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών ενώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη – StAr – για την Οδική Ασφάλεια, Λέσχη Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου – ΦΙΛΠΑ, και REACTION/ YOURS από την Κύπρο,

με τη συμμετοχή ειδικών, ενδιαφερομένων και δημοσιογράφων (Ελεύθερος Τύπος, Καθημερινή/ SKY και TravelTimes), αναγνώρισαν τις παραμέτρους και πρότειναν μέτρα αποκατάστασης και πρόληψης ώστε να διασφαλίζεται το αναπτυξιακά (Ευρωπαϊκά) αποδεκτό επίπεδο προστασίας για τους ταξιδιώτες, τουρίστες/ φιλοξενούμενους και περιηγητές, που αποτελούν την πλέον ευάλωτη κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού, που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, ειδικότερα την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτισμό (π.χ. οινικό ή ελαιολάδου, γαστρονομικό κ.λπ.) και το φυσικό του πλούτο, και το ταξίδι.

Τα προτεινόμενα μέτρα εστιάζονται σε πρωτοβουλίες συνεργασίας και στην ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που μπορούν «έξυπνα» και αποτελεσματικά να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να υλοποιηθούν με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των συμμετασχόντων φορέων.

Αξιοποιώντας τις βελτιώσεις στις συνθήκες ασφάλειας της οδικής υποδομής που είναι υπό ανάπτυξη και τις εξελίξεις στην ασφάλεια των οχημάτων, οι προτεινόμενες συνεργασίες αναφέρονται οριζόντια:

  1. στην ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση ταξιδιωτών και τη συμφιλίωση με τον προορισμό τους,
  2. στη σήμανση και πληροφόρηση χρηστών του οδικού δικτύου, με έμφαση στη σιμφιλίωση των χρήσεων, κατεξοχήν του επαρχιακού δικτύου,
  3. στην καλλιέργεια παιδείας οδικής ασφάλειας,
  4. στη διαχείριση/ διαμοιρασμό γνώσης μεταξύ συντελεστών για την οδική ασφάλεια και την τουριστική βιομηχανία,
  5. στην καθιέρωση ορθών πρακτικών για την υπεύθυνη διαχείριση της οδικής ασφάλειας, και
  6. στις συνέργειες και συμπληρωματικότητα των συναφών ενεργειών.

Οι πιλοτικές δράσεις μπορεί να σχεδιάζονται από συνεργατικά δίκτυα, που συντονίζονται από την Περιφέρεια ή αναπτυξιακές εταιρείες, ανά προορισμό (π.χ. Δήμου ή ευρύτερης περιοχής), προς εξυπηρέτηση της στρατηγικής ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης με καταλύτη τη διαμόρφωση βιώσιμου τουρισμού. Στην προκειμένη περίπτωση εξυπακούεται η ανάδειξη τουριστικών προϊόντων με βάση πολιτιστικές και άλλες θεματικές τουριστικές διαδρομές ανά οδικό άξονα (άξονα ανάπτυξης – σε συνέπεια με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και τον υποκείμενο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό). Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, προς απόδοση της κοινωνικής τους ευθύνης, καλούνται να υλοποιούν σχετικές ενέργειες για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη των τουριστικών περιηγήσεων/διαδρομών ή να υποστηρίζουν ενέργειες άλλων.

Χαρακτηριστικά, μια πρωτοποριακή δράση για την ειδικότερη περιοχή αναφοράς της εκδήλωσης (Ισθμός-Λουτράκι-Κόρινθος-Λέχαιο-Βραχάτι-Νεμέα) θα μπορούσε να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα θετικά γνωρίσματα του αμπελο-οινικού τουρισμού, μετατρέποντας την πρόκληση του θαυμασμού και της λατρείας των κρασιών Νεμέας σε ευκαιρία εμπέδωσης και καθιέρωσης ορθών πρακτικών για την υπεύθυνη διαχείριση της οδικής ασφάλειας.

Την παρουσίαση του Δρ. Ε. Μπέλλου, εκπρόσωπου της Make Roads Safe Hellas μπορείτε να την βρείτε εδώ.