Αντικείμενο του έργου SENSoR ήταν η επιθεώρηση και αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε 19.315 km διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου σε 14 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η αξιολόγηση έγινε το διάστημα 2012 – 2014, με εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων της EuroRAP, τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως για την επιθεώρηση περισσότερων από 650.000Km οδών.

3 Logos together

Κατά την επιθεώρηση, ειδικά εξοπλισμένο και πιστοποιημένο όχημα, συνέλεξε πληροφορίες από το οδικό δίκτυο και το περιβάλλον του σε αποστάσεις βήματος 100 μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές κωδικοποιήθηκαν με βάση τα ως άνω πρωτόκολλα και με τη χρήση του ειδικού λογισμικού της iRAP απονεμήθηκαν Αστέρια Επίδοσης (Star Rating) σε καθένα από τα οδικά αυτά τμήματα.

Αξιολόγηση ασφάλειας οδών (Star rating)

αποτελέσματα της επιθεώρησης έδειξαν, μεταξύ άλλων ότι:

  • Το 50-70% των οδών που εξετάστηκαν δεν επιτυγχάνει βαθμολογία 3 αστέρων για τους επιβάτες οχημάτων
  • Το 44% επί συνόλου 4.800 διαβάσεων πεζών που ερευνήθηκαν ήταν ανεπαρκούς ποιότητας
  • Παρότι η δραστηριότητα των πεζών αναμένεται σε περισσότερο από 40% του δικτύου, οι υποδομές για πεζούς είναι γενικά διαθέσιμες σε λιγότερο από το 10% του δικτύου

Η αύξηση της ασφαλείας των επιθεωρηθέντων δικτύων μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική συντήρηση και στοχευμένα προγράμματα μείωσης των ατυχημάτων και αναβάθμισης των οδών. Στο πλαίσιο του έργου SENSoR, προσδιορίστηκαν σχέδια επενδύσεων για ασφαλέστερους δρόμους για κάθε χώρα με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους / οφέλους. Τα σωρευτικά αποτελέσματα δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Συνήθως, απαιτείται μέσος όρος 0,2-0,3 εκατ. Ευρώ ανά αυτοκινητόδρομο για αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
  • Συνήθως, το 30-50% των θανατηφόρων και σοβαρών τραυματισμών θα σωθούν πάνω από 20 χρόνια εάν εφαρμοστούν τα ανωτέρω σχέδια
  • Σε αυτή την περίπτωση θα επιτυγχάνονταν οφέλη 5 ή 6 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το κόστος.

Στην Ελλάδα η επιθεώρηση διενεργήθηκε σε 3.600km του χαρακτηρισμένου Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου. Η ανάλυση κατέταξε το 51% του μήκους των οδών που εξετάστηκαν σε κατηγορία ανεπαρκούς ασφάλειας (1 ή 2 αστέρων) για τον επιβάτη οχήματος.

Δείτε την πλήρη τεχνική αναφορά ανά Χώρα:

Moldova
Montenegro
Bosnia and Herzegovina
Croatia
North Macedonia
Greece
Hungary
Albania
Bulgaria
Ukraine
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia

Αξιολόγηση επικινδυνότητας οδών (Risk mapping)

Οι δραστηριότητες του SENSoR περιέλαβαν και την αξιολόγηση του κινδύνου ταξιδιού για το οδικό δίκτυο που εξετάστηκε. Οι χάρτες επικινδυνότητας (risk maps) παρουσιάζουν τον κίνδυνο θανατηφόρου ή σοβαρού τραυματισμού για κάθε κατηγορία χρήστη της οδού. Η εκτίμηση αυτή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το κυκλοφοριακό έργο σε κάθε τμήμα της οδού (διανυθέντα οχηματο-χιλιόμετρα) και τα καταγεγραμμένα στο τμήμα αυτό θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Η αποτύπωση της επικινδυνότητας έγινε με χρήση 5-βαθμιας χρωματικής κλίμακας, από πράσινο που αντιπροσωπεύει χαμηλό κίνδυνο, έως μαύρο που αντιπροσωπεύει υψηλό κίνδυνο. Οι χρωματισμός αυτός μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε χάρτες για την εύληπτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων αλλά για να είναι εφικτές συγκρίσεις των επιδόσεων οδικής ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της επικινδυνότητας έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών. Γενικά, το 30 έως 60% των οδών που εξετάστηκαν χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου για τους ταξιδιώτες.

Στην Ελλάδα η ανάλυση έδειξε ότι το 56% του οδικού δικτύου που εξετάστηκε χαρακτηρίστηκε ως υψηλού ή μέσου προς υψηλού κινδύνου για τον ταξιδιώτη.

Δείτε αναλυτικά τους χάρτες επικινδυνότητας ανά Χώρα.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα του έργου ανακοινώθηκαν στην Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια Υποδομών» που διοργάνωσε την Πέμπτη 20-11-2014 η Make Roads Safe Hellas στην Αθήνα. Η προσέλευση πάνω από 100 στελεχών δημόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικών οργανισμών, μελετητών και εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, φανερώνει την ανησυχία της κοινωνίας για την σύγχρονη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό στην Ημερίδα. Κατά την ομιλία του, ο κ. Υφυπουργός χαιρέτησε τις  πρωτοβουλίες  της MAKE ROADS SAFE HELLAS, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν με τις καλές πρακτικές και τα εργαλεία από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, στην εθνική προσπάθεια για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.