Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο, είναι απαραίτητη η χρήση παιδικών καθισμάτων κατάλληλων για την ηλικία, το βάρος και το ύψος τους.

Ένα ατύχημα με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα χωρίς χρήση παιδικού καθίσματος ισοδυναμεί με ελεύθερη πτώση από ύψος 10μ;

Ακόμη και ένα ατύχημα με ταχύτητα μόλις 15 χλμ/ώρα χωρίς τη χρήση παιδικού καθίσματος μπορεί να είναι μοιραίο για τα παιδιά;

Η χρήση συστημάτων με μέτωπο προς τα πίσω έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τους τραυματισμούς κατά 90-95%, ενώ τα συστήματα με μέτωπο προς τα εμπρός κατά περίπου 60%;

Η χρήση παιδικών καθισμάτων μειώνει τους θανάτους παιδιών σε αυτοκίνητα κατά περίπου 71%;

Περίπου το 20-40% των παιδιών δεν είναι κατάλληλα προσδεδεμένα και ασφαλή όταν ταξιδεύουν με επιβατικό αυτοκίνητο;

Στην Ελλάδα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει τη χρήση παιδικών καθισμάτων για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών.

Οι γονείς έχουν την απόλυτη ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών τους. Η Make Roads Safe Hellas θα υποστηρίζει πάντα την υπεύθυνη στάση απέναντι στα παιδιά.

Πρόσφατες δράσεις για τη χρήση παιδικού καθίσματος

Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σχετικά με τη χρήση μέσων συγκράτησης και προστασίας παιδιών στο αυτοκίνητο.

Συμμετοχή στη Διεθνή ηλεκτρονική εκστρατεία ενημέρωσης της EASST για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικού καθίσματος. Η δράση στον πρώτο κιόλας μήνα έφτασε τους 300.000 παραλήπτες σε 15 χώρες.

Συνεργασία με την ΒΜW Group Hellas για την αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου στους πελάτες της σχετικά με την ορθή χρήση παιδικού καθίσματος.

Δωρεά από την BMW Group Hellas 2 παιδικών καθισμάτων για την υποστήριξη γονέων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν το απαραίτητο αυτό μέσο για την ασφάλεια του παιδιού τους.