Η Make Roads Safe Hellas με εκτεταμένο έργο στη διοίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων οδικής αξιολόγησης μεγάλου εύρους, μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της ασφάλειας των οδικών υποδομών που εποπτεύουν.

Πρόσφατες δράσεις

Έργο SENSoR

Επικεφαλής του συχρηματοδοτούμενου έργου SENSoR που διεξήγαγε οδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα EuroRAP σε 19.315 km διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου σε 14 χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Δείτε περισσότερα…

Υποστήριξη του Δήμου Χανιών για τη χρηματοδότηση – μέσω διεθνούς χορηγίας – της αναβάθμισης 10 εξαιρετικά επικίνδυνων διασταυρώσεων εντός του αστικού ιστού.

Έλεγχος οδικής ασφάλειας για πεζούς και χρήστες μη μηχανοκίνητων μέσων της οδού ταχείας κυκλοφορίας M41 Dushanbe, Tajikistan (χρηματοδότηση EBRD).

 

Στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής και επικοινωνίας προγράμματος RAP στη Μολδαβία.

 

Safe villages along the Obigarm-Nurobod road in Tajikistan. Ανάλυση κινδύνων κυκλοφορίας πριν, κατά και μετά την κατασκευή της νέας οδού, με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ). Διερεύνηση της επίδρασης του φύλου (χρηματοδότηση EBRD).