Στη Make Roads Safe Hellas πιστεύουμε στην ιδιαίτερα μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση (δηλ. οι δομημένες και προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ενέργειες) στην κυκλοφοριακή αγωγή. Στην ανάπτυξη δηλαδή γνώσεων, αξιών, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα επιτρέπουν στο άτομο να αξιολογεί τους κινδύνους που προκαλούνται από τις μεταφορές στο οδικό περιβάλλον και να υιοθετεί στάσεις πρόληψης και αποφυγής των ατυχημάτων.

Προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

To Πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας προσφέρεται για πέντε και πλέον έτη στους χώρους των σχολείων από συνεργάτες της Make Roads Safe Hellas ή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και είναι προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ικανότητες και ανάγκες των ηλικιών (α) κάτω των 6 ετών, (β) 6 – 12 ετών και (γ) 12 – 14 ετών.

Αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της Εastern Alliance for Safe and Sustainable Transport (EASST) και τη συνειφορά βρετανών ερευνητών με μεγάλη εμπειρία στην οδική ασφάλεια.

Προγράμματα για οδηγούς μοτοσυκλέτας

Σε στενή συνεργασία με τη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας Riding School και τον κ. Θανάση Χούτρα, αναπτύσουμε προγράμματα ασφαλούς οδήγησης για οδηγούς μοτοσυκλέτας κάθε επιπέδου, απευθυνόμενοι τόσο σε μεμονωμένους οδηγούς όσο και σε επιχειρήσεις.

Online Προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων και επικεφαλής εταιρικών στόλων

Σε συνεργασία με την EASST και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προσφέρουμε μια μοναδική ευκαιρία σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς για κατάρτιση των στελεχών τους και εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης της ασφάλειας του στόλου οχημάτων τους.

Πρόσφατη Δραστηριότητα

  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται το πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια.
  • Συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου για την προσφορά του πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία της Αττικής.
  • Συμμετοχή σε διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων της EASST και της EBRD για την κατάρτιση στελεχών εταιρειών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων στην Γεωργία.
  • Πρόγραμμα σύγχρονης τηλε-κατάρτισης στελεχών του Οργανισμού «Υoung Generation of Tajikistan» με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνών (surveys) για την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές.