Στη Make Roads Safe Hellas πιστεύουμε στην ουσιαστική συνεργασία φορέων και ατόμων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης μάστιγας των τροχαίων ατυχημάτων.

Με αποκλειστικό γνώμονα τη μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στην Ελλάδα και διεθνώς, καλλιεργούμε τις διεθνείς συνεργασίες με κοινωνικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές Οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με παρεμφερείς στόχους και αξίες.

Οι συνεργασίες αυτές έχουν απώτερο σκοπό,

  • αφενός την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και
  • αφετέρου τον συντονισμό των δράσεων μας σε υπερ-εθνικό επίπεδο,

για την τεκμηρίωση και προώθηση λύσεων και πολιτικών που μπορούν να αναχαιτίσουν τη δυναμική του προβλήματος.

Πρόσφατη Δραστηριότητα